Usługi

Nasze usługi

W Gabinecie udzielam konsultacji kardiologicznych oraz wykonuję badania serca, takie jak:

  •    - echo serca
  •    - EKG
  •    - holter ciśnieniowy (ABPM)

W Gabinecie nie wykonuję testów obciążeniowych (wysiłkowych i prób dobutaminowych), badań echokardiograficznych przezprzełykowych oraz 24-h rejestracji rytmu serca (holter rytmu serca).

Nie dysponuję też urządzeniem służącym do kontroli i programowania stymulatora serca.

dr med. Andrzej Koprowski:

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wtedy Akademia Medyczna w Gdańsku)

- 1987 r.- tytuł specjalisty chorób wewnętrznych

- 1996 r.- doktorat z oceny budowy i funkcji serca we wczesnym okresie cukrzycy typu I 

- 1997 r.- tytuł specjalisty kardiologa


Od początku kariery zawodowej praca na oddziałach kardiologicznych szpitala uniwersyteckiego.

Wieloletni nauczyciel akademicki.


Główny obszar zainteresowań: nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna.


Konsultacje kardiologiczne

Konsultacje kardiologiczne oparte są na dokładnym zbadaniu pacjenta, w tym: pomiar ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych (pierwsza wizyta), pomiar wagi, EKG u wszystkich pacjentów przy każdej wizycie  (w cenie konsultacji), ocena echokardiograficzna przy każdej wizycie u wszystkich pacjentów (w cenie konsultacji).

Echo serca

Badanie echokardiograficzne wykonywane jest na nowoczesnym aparacie, dającym bardzo dobry obraz struktur serca i przepływów w sercu. Całe badanie jest rejestrowane i przechowywane w postaci cyfrowej. Do końcowej analizy badania i przygotowania raportu służy specjalny program znajdujący się na zewnętrznym komputerze. Szczególnie cenna jest możliwość porównania obrazów z kolejnych wizyt i wychwycenia niekiedy drobnych, ale istotnych klinicznie różnic w stanie serca.

Badanie EKG

Badanie EKG poza wersją drukowaną rejestrowane jest także w postaci cyfrowej i przechowywane w bazie danych Gabinetu. Specjalny program pozwala na łatwe porównanie badań EKG wykonanych podczas kolejnych wizyt kardiologicznych.

Kontakt i umawianie wizyt

58 324 90 37
  661 628 595